AB ile Çin, coğrafi işaretlerinin karşılıklı korunması için imzayı attılar!

AB ile Çin, coğrafi işaretlerinin karşılıklı  korunması için imzayı attılar!
AB ve Çin, karşılıklı olarak Coğrafi İşaretlerini korumak üzere Kasım 2019’da üzerinde uzlaşmaya vardıkları anlaşmayı imzaladı.

AB ve Çin, karşılıklı olarak Coğrafi İşaretlerini korumak üzere Kasım 2019’da tamamlanan anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, AB ve Çin’in 100’er adet ürününün pazarlarında karşılıklı olarak korunmasını kapsıyor.

2019 yılı verilerine göre AB’nin Çin’e yönelik ihracatı 14,5 milyar Euro’ya ulaştı ve tarımsal gıda ürünleri alanında Çin AB’nin üçüncü önemli pazarı konumunda. AB’nin Coğrafi İşaretlemeleri kapsamındaki ürünleri açısından ise Çin ikinci önemli pazar durumunda.

AB ile Çin’in imzaladığı, karşılıklı olarak coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına yönelik Anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu’nun onayının ardından AB Konseyi’nde de resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu süreçler sonrasında anlaşmanın 2021 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, AB ve Çin, Çin’de 100 Avrupa Coğrafi işaretini (GI) ve AB’de 100 Çin Coğrafi İşaretini taklitlere ve hak gaspına karşı korumaya almış olacak.

Kaynak.:DünyaGıda